CRC Committee 2013/2014

Chairperson

Xiakira Lim

Vice Chairperson

Wong Chung Wei

Secretary

Loy Lian Wei

Treasurer

Emily Chai Shao May

Batch Rep

AJ14    Foo Ee Lynn
SJ14    Lee Jong Wey
AN14    Cheong May Khei
SN14    Chua Sue Zen
SN14    Russell Lee
AJ15    Tay Hui Yee
SJ15    Adrian Tan Jun Yu
FAJ14    Vinotini a/p Segaran
FSJ14    Mitilan Sivam